Περού


Οι φωτογραφίες  έχουν ληφθεί τον Μάρτιο του 2016 στις πόλεις Λίμα, Cusco και Machu Picchu.