Εκδόσεις

“A late night story”.

Εκτύπωση σε 30 αριθμημένα αντίτυπα.

ISBN: 978-960-9531-35-1 December 2014.

Μεταφέροντας το δείκτη του ποντικιού επάνω στη φωτογραφιά εμφανίζονται τα χειριστήρια στο πάνω μέρος και μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες του βιβλίου.

Scroll to Top