Βιογραφικό


Βιογραφικό

Ο Πάνος Καλτσάς είναι Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά, τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων.

Διετέλεσε προϊστάμενος του ΟΤΕ Αγρινίου, απ όπου συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα.

Διετέλεσε διευθυντής προγράμματος του ραδιοσταθμού «ΑΝΕΜΟΣ 9.37 FM” από το 1989 μέχρι το 2014.

Ασχολείται με τη φωτογραφία από το δημοτικό σχολείο ερασιτεχνικά και από το 2013 συμμετέχει ενεργά στην φωτογραφική ομάδα Art8.

Εχει λάβει μέρος σε πολλά σεμινάρια φωτογραφικής και καλλιτεχνικής ανάπτυξης που διοργάνωσε η Art8.

Φωτογραφίες του έχουν διακριθεί και δημοσιευθεί σε φωτογραφικές ιστοσελίδες και σε φωτογραφικά περιοδικά.

Εκδόσεις

Το 2014 εξέδωσε το φωτογραφικό βιβλίο «A late night story». Μία φωτογραφική αφήγηση της εποχής της ποτοαπαγόρευσης στην Αμερική.

Ατομικές εκθέσεις

ethiopia-Consulate of Ethiopia 2018-2019

Εκθεση φωτογραφίας στο προξενείο της Αιθιοπίας στην Αθήνα με θέμα "Αιθιοπία: Οδοιπορικό στη χώρα των πριγκίπων" 
Ethiopia: Traveling to the land of the princes "
  Exhibition at the Ethiopian consulate 

Athens 10/2108 - 01/2019

ethiopia-ifocus 2018

Εκθεση φωτογραφίας στην Ifocus Gallery 10/2018

Photo Exhibition in Ifocus Gallery 10/2018

Εκθεση ατομική: Αιθιοπία 2016

Ατομική έκθεση φωτογραφίας, θέμα «ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ένας άγνωστος χριστιανικός πολιτισμός». Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου. Μάιος 2016

Individual photo exhibition, entitled "Ethiopia, an unknown Christian civilization." Papastratio Hall of Agrinio. May 2016

Ομαδικές εκθέσεις

Εκθεση Photosphere 2018

Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Εξωτερικού Χώρου "Photosphere".
Πάρος: 15 - 30 Ιουλίου.  Πάτμος: 10 - 25 Αυγούστου

International Open Air Photography Festival "Photosphere"
Paros: July 15 - 30. Patmos: August 10 - 25

Εκθεση Art8 - 2018

έκθεση φωτογραφίας της ART8 με  θέμα «Ανταποκρίσεις». Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αγρινίου. Ιούνιος 2018

ART8 photo exhibition entitled "responses". Cultural center of the Municipality of Agrinio. June 2018

Εκθεση Art8 2017

έκθεση φωτογραφίας της ART8 με  θέμα «Αστυ - τοπο γραφίες». Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αγρινίου. Ιούνιος 2017

 

ART8 photo exhibition entitled "topographies". Cultural center of the Municipality of Agrinio. June 2017

Fine art έκθεση Αθήνα 2017

Συμμετοχή στην έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «FIne Art» στην Blank wall gallery, Αθήνα. Διάρκεια έκθεσης: 26/5/2017 έως 6/6/2017

Participation in the photography exhibition titled “FIne Art” at Blank wall gallery, Athens Greece. Duration of exhibition: 26/5/2017 to 6/6/2017

Εκθεση Photometria 2017

Συμμετοχή στο Photometria Festival με την Art8:Θέμα «Επαφή». Ιωάννινα Μάιος 2017

Photometria Festival with Art8: Theme«Touch» . Ioannina May 2017

Εκθεση: Πρόσωπο με πρόσωπο 2016

έκθεση φωτογραφίας της ART8 με  θέμα «Πρόσωπο με πρόσωπο». Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αγρινίου. Ιούνιος 2016

ART8 photo exhibition entitled "Face to face". Cultural center of the Municipality of Agrinio. June 2016

 

Εκθεση art8 2016

γενική έκθεση φωτογραφίας της ART8. Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αγρινίου. Ιούνιος 2016.

Photography exhibition art8 2016, Cultural Center of Agrinio municipality. June 2016

Εκθεση Photometria 2016

Συμμετοχή στο Photometria Festival με την Art8:Θέμα «χρόνος». Ιωάννινα Μάιος 2016

Photometria Festival with Art8: Theme«Time» . Ioannina May 2016

Εκθεση μάσκα 2015

Φεστιβάλ Μεσολογγίου - έκθεση φωτογραφίας της ART8 με  θέμα «Μάσκα». Μάιος 2015

Messolonghi Festival - ART8 exhibit entitled "Mask". May 2015

Εκθεση art8 2015

έκθεση φωτογραφίας της ART8 2015. Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αγρινίου.

Photography exhibition art8 2015, Cultural Center of Agrinio municipality.

Εκθεση μεσογειακή διατροφή 2015

Εκθεση φωτογραφίας Δήμου Αγρινίου με φωτογραφικό θέμα Μεσογειακή διατροφή σαν μέσο επικοινωνίας και τέχνης. Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αγρινίου. Οκτώβριος 2015.
Agrinio Municipality Photography Exhibition with photographic theme Mediterranean diet as arts and communications media. Cultural center of the Municipality of Agrinio. October 2015.

Εκθεση Πολύμορφο 2015

Εκθεση φωτογραφίας της φωτογραφικής λέσχης ΠΟΛΥΜΟΦΡΟ Πάτρας με τίτλο «Με τη δική μας ματιά». Παλαιά δημοτικά λουτρά Πάτρας. Ιούνιος 2015

Photo exhibition of photographic POLYMOFRO Patras club entitled "What our eyes". Old municipal baths Patras. June 2015

Εκθεση: εν δήμω 2015

 Εκθεση φωτογραφίας της ART8 με  θέμα «Εν δήμω». Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αγρινίου. Ιούνιος 2015.

Exhibition photography of ART8, theme "in Town". Cultural Center Municipality of Agrinio. June 2015.

Εκθεση φεστιβάλ Μεσολογγίου 2014

Φωτογραφικό Φεστιβάλ Μεσολογγίου με την έκθεση φωτογραφίας της ART8 με  θέμα ΕΝ ΟΙΚΩ. Ιούνιος 2014

Mesolongi photo Festival with the ART8 exhibit entitled "At home". June 2014

Εκθεση ταξιδιωτική φωτογραφία 2014

Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα «ταξιδιωτική φωτογραφία». Φωτογραφική ομάδα ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ και Φωτογραφικός όμιλος TEY-ΑΤΗΚ Κύπρου. Έκθεση φωτογραφίας Πάτρα, Λευκωσία, Καβάλα. 2014 - 2015

Photo contest  "travel photography". Photographic group "Polymorfo patras" & Photographic team "TEY-ATTIK" Cyprus. Photo exhibition Patras, Nicosia, Kavala. 2014 - 2015

Εκθεση ΕΛΑΙΑ 2014

Εκθεση φωτογραφίας Δήμου Αγρινίου. θέμα ΕΛΑΙΑ. Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αγρινίου.

Agrinio Municipality Photography Exhibition. Theme Oils. Cultural center of the Municipality of Agrinio. 

Εκθεση: Εν οίκω 2014

Εκθεση φωτογραφίας της ART8 με  θέμα ΕΝ ΟΙΚΩ . Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αγρινίου.

Photography exhibition of ART8: "At home" . Cultural center of the Municipality of Agrinio.

Εκθεση Art8 2014

Γενική έκθεση φωτογραφίας της ART8 2014. Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αγρινίου.

Photography exhibition art8 2014, Cultural Center of Agrinio municipality.

Εκθεση art8 2013

Εκθεση φωτογραφίας art8 2013, Πολιτιστικό κέντρο δήμου Αγρινίου. 

Photography exhibition art8 2013, Cultural Center of Agrinio municipality.