Ιταλία


Φωτογραφίες από τα ελληνόφωνα χωρία της κάτω Ιταλίας. Η φωτογράφηση έγινε τον Σεπτέμβριο 2016.