Ιταλία

Φωτογραφίες από τα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας. Η φωτογράφηση έγινε τον Σεπτέμβριο 2016.

Scroll to Top